Det har oppstått en større lekkasje på et fjernvarmerør ved Longyear energiverk. Det er ennå uklart hvilke konsekvenser dette vil få med tanke på distribusjon av fjernvarme i byen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon senere i dag.