Reserveløsningen har god kapasitet, men er imidlertid dyr å drifte fordi overgangsløsningen til fornybart ikke er på plass enda.

- Hendelsen viser hvor viktig det at vi får gjennomført energiomstillingen til fornybart, slik at vi sikrer en robust energiforsyning til Longyearbyen. Vi klarer fint å produsere nok energi til alle, men på grunn av dieselkostnaden, oppfordrer vi alle som kan, om å redusere eget forbruk slik at vi i fellesskap sparer penger, sier Arild Olsen, lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre.

De første problemene oppstod natt til lørdag med påfølgende hendelse natt til søndag. Longyearbyen lokalstyre arbeider nå med å finne ut av hva som har feilet og hva som kreves for å få reparert kullkraftverket. Det kan imidlertid bli behov for å produsere energi på reserveløsningen over en lengre periode.

- Pr. nå har vi kartlagt at vi har diesel til å drifte reserveløsningen over en lengre periode. Det er nylig gjennomført rens og scanning av dieseltankene, sier Olsen. 

Longyearbyen lokalstyre følger situasjonen tett.