På grunn av regjeringens nye nasjonale smitteverntiltak utsetter Longyearbyen lokalstyre alle inngåtte avtaler og det vil inntil videre ikke være mulig å booke nye avtaler. Ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre på tlf. 79022150 om du har spørsmål eller har behov for å komme i kontakt med en saksbehandler. Ansatte i LL vil være tilgjengelig på telefon.

Du kan også sende e-post til postmottak@lokalstyre.no.