Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Lokalstyremøte tirsdag 2.6

Lokalstyret har møte tirsdag 2.6 kl. 19.00 på møterom "Newtontoppen" i 3. etasje i Næringsbygget.

Saksliste:
PS  19/15   Referatsaker
PS  20/15   Godkjenning av protokoll fra møte 5.5.2015
PS  21/15   Masterplan 2025 for reiselivet - behandling i Longyearbyen lokalstyre
PS  22/15   Regnskap 2014 - Longyearbyen lokalstyre
PS  23/15   Årsberetning 2014 - Longyearbyen lokalstyre
PS  24/15   Kontrollutvalgets årsrapport for 2014
PS  25/15   Nytt fyrhus - endring av bygg
PS  26/15   Dårlig standard Gruve 7 veien - sommervedlikehold
PS  27/15   Teknisk norm for vei, vann, avløp og fjernvarme

Orienteringssak:
 -  Sluttrapport SNU1 fase 2 – Tjenesteregistrering

Sakspapirene til møtet finner du under "Relaterte linker" på høyre side.

Sakspapirene er også lagt ut til gjennomsyn ved Infotorget i 1. etg. i Næringsbygget og på Longyearbyen folkebibliotek.

Møtet er åpent for publikum!