Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Logo for lokalstyrevalget 2015

Lokalstyrevalget 2015 - Info

Longyearbyen lokalstyres øverste organ er lokalstyret. Søndag 4. og mandag 5. oktober 2015 er det lokalstyrevalg og det skal da velges 15 representanter til lokalstyret for de neste 4 årene. Når du stemmer er du med på å avgjøre hvilke partier/lister og hvilke personer som skal få plass i det nye lokalstyret.

Valget skal foregå etter bestemmelsene i Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen.

Hvem har stemmerett ved valget?

Norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land har stemmerett dersom de har fylt 16 år (vi deltar i forsøksordning med nedsatt stemmerettsalder) innen utgangen av 2015 og senest 4 uker før valgdagen (dvs. per 6. september) er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har fylt 16 år innen utgangen av 2015, står innført i befolkningsregistret som bosatt i Longyearbyen 4 uker før valgdagen og

  • har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen de tre siste årene før valgdagen, eller

  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller

  • er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen og i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Forhåndsstemming:

Forhåndsstemmeperioden er: 14. september - 2.oktober.

Forhåndsstemmingen skal foregå på Infotorget i 1. etasje i Næringsbygget.
Åpningstid: mandag til fredag kl. 8.30 - 15.30

Det vil ikke bli tilrettelagt for forhåndsstemming i Svea ved årets lokalstyrevalg.

Brevstemming:
Velgere som ikke oppholder seg på Svalbard på valgdagen eller i løpet av forhåndsstemmeperioden, og som dermed ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, kan avgi stemme ved brevpost uten at en stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. Velgeren er da selv ansvarlig for å avgi stemmen på et tidspunkt som gjør at den kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl. 20.00. Se veiledning under "Relaterte filer" i høyre meny. Ta kontakt med Infortorget for nærmere informasjon.

 

Stemme på valgdagen:

Stemmelokalet på valgdagene: Longyearbyen kulturhus.

Åpningstider:
Søndag 4. oktober kl. 14.00 - 18.00
Mandag 5. oktober kl. 10.00 - 20.00
 

Manntall og valgkort:

Alle som skal stemme må være innført i manntallet i Longyearbyen. Manntallet blir lagt ut til gjennomsyn fra 14. september på Infotorget i 1. etasje i Næringsbygget.

Alle stemmeberettigede i Longyearbyen får tilsendt valgkort. Mottar du valgkort betyr dette at du er innført i manntallet. Ta med valgkortet og legitimasjon når du skal stemme.
 

Disse stiller liste ved valget:

- Arbeiderpartiet
- Høyre
- Miljøpartiet De Grønne
- Venstre

De godkjente valglistene finner du her.
 

Hvordan endrer du på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemme til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme. Det er ikke adgang til å stryke kandidater.

Ikke være redd for å gjøre endringer. Framgangsmåten står også på stemmeseddelen. Stemmen din blir ikke forkastet selv om du gjør feil!

Slik gir du personstemme:

  • Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidaten du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.

  • Du kan også gi personstemmer til inntil 5 kandidater fra andre partier. Dette gjøres ved å skrive kandidatnavnene i feltet «Kandidater fra andre lister» på stemmeseddelen.Vær oppmerksom på at om du gir personstemme til en kandidat fra et annet parti vil en listestemme bli overført til det andre partiet.

Noen av kandidatene på listene står med uthevet skrift, noe som betyr at partiet/ listen har prioritert disse foran de andre kandidatene og gitt dem et såkalt stemmetillegg. Dette stemmetillegget får de uansett om velgerne gir dem personstemme eller ikke.
 

Hvem blir valgt?

Når stemmene er talt opp, skal valgstyret foreta et valgoppgjør for å finne ut hvor mange representanter hvert parti eller liste får i lokalstyret.

Deretter teller valgstyret opp personstemmene for å finne ut hvilke kandidater som blir valgt fra hvert parti. Dette gjøres ved at de kandidatene som er ført opp på listene med uthevet skrift gis det stemmetillegget de skal ha. Så telles de personlige stemmene velgerne har gitt kandidatene. De kandidatene som da står med flest personstemmer sammenlagt er valgt. I tilfelle flere får like mange personstemmer, er rekkefølgen på den offisielle valglisten avgjørende.

Nærmere orientering om hvordan valgoppgjøret foretas finner du under "Relaterte filer" i høyre meny.