Valglogo lokalstyrevalget 2019

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved lokalstyrevalget i Longyearbyen den 6. og 7. oktober må du stå i manntallet. For å stå i manntallet må du ha meldt flytting til Longyearbyen og være innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen senest 4 uker før valgdagen, dvs. innen 9. september 2019.

Du kan undersøke om du står i manntallet når manntallslisten for Longyearbyen blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Manntallet blir liggende ute på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget fra og med 12. september til og med siste valgdag 7. oktober.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. Husk å ta vare på valgkortet, og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Hvis du ikke mottar valgkort bør du ta kontakt med Longyearbyen lokalstyre for å sjekke at du står i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den må være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret.

Valgstyrets adresse er:

Longyearbyen lokalstyre, Valgstyret, Postboks 350, 9171 Longyearbyen.

E-post

 

Forhåndsstemmegivning til lokalstyrevalget

Fra og med mandag 16. september til og med fredag 4. oktober kan du forhåndsstemme til lokalstyrevalget i Longyearbyen.

Forhåndsstemmingen foregår på Infotorget i 2. etasje i Næringsbygget mandag til fredag kl. 08:30 - 15:30

Husk legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme!


Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfrist er torsdag 3. oktober.

 

Hvem har stemmerett ved lokalstyrevalget?

Norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og senest 4 uker før valgdagen (dvs. per 9. september) er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019, står innført i befolkningsregistret som bosatt i Longyearbyen 4 uker før valgdagen og

  • har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen de tre siste årene før valgdagen, eller
  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller
  • er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen og i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen.


Valgstyret
Arild Olsen
leder