Ved lokalstyrevalget  2019 er det mottatt 324 forhåndsstemmer og disse er fordelt slik på partiene:

* Venstre: 93 stemmer
* Arbeiderpartiet: 89 stemmer
* Høyre: 58 stemmer
* Fremskrittspartiet: 56 stemmer
* Miljøpartiet De Grønne: 26 stemmer
* Blank: 2