Valglogo lokalstyrevalget 2019

Søndag 6. og mandag 7. oktober 2019 er det lokalstyrevalg.

Stemmelokalet på valgdagene er Longyearbyen kulturhus (kulturhussalen). Inngang via Rabalder café og bakeri.

Åpningstider:
Søndag 6. oktober    kl. 14.00 - 18.00
Mandag 7. oktober    kl. 10.00 - 20.00

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme!
Det er ikke krav om å ha med valgkortet for å stemme, men det er en fordel om du har det med.

 

Stemmerett ved lokalstyrevalget har:

Norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og senest 4 uker før valgdagen (dvs. per 9. september) er innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen.

Andre utenlandske statsborgere har stemmerett dersom de har fylt 18 år innen utgangen av 2019, står innført i befolkningsregistret som bosatt i Longyearbyen 4 uker før valgdagen og

  • har stått innført i befolkningsregisteret for Svalbard som bosatt i Longyearbyen de tre siste årene før valgdagen, eller
  • har stått innført i folkeregisteret som bosatt i en kommune i Norge de siste tre årene før valgdagen, eller
  • er registrert med en sammenlagt botid på tre år i Longyearbyen og i en kommune i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

Longyearbyen 23/9-2019
Arild Olsen
Valgstyrets leder