I tråd med nasjonale og lokale vedtak stenger Longyearbyen lokalstyre følgende bygg for aktivitet:

Skolen, SFO, barnehagene, folkebiblioteket, kulturhuset, kinoen, Svalbardhallen, ungdomsklubben, UHU, Galleri Svalbard.

Det er begrenset adgang ved Næringsbygget, Longyear havn og Miljøstasjonen.

Mere informasjon vil bli lagt ut fortløpende. 

Les mer om det nasjonale vedtaket og råd her