Longyearbyen lokalstyre har enstemmig vedtatt å legge ned kullkraftverket i 2023. Dette vil redusere CO2 utlsippet med 43.000 tonn pr år. Dette tilsvarer COutslippet tilsvarende 20.000 personbiler.

Midlertidig energiproduksjon vil være diesel, samtidig som vi faser inn grønn energi. Energiforsyningen i Longyearbyen er fornybar innen 2030.

Samtidig forbereder Longyearbyen seg på de fremtidige klimaendringene ved å bygge skredsikring. Det er etablert erosjonssikring av elv, forhøyning av demning, utbedret fundamenteringsløsninger og det er etablert en god skredvarsling med detaljerte observasjoner, både digitale og fysiske.

Longyearbyen lokalstyre deltok på klimasamling for Nordland i uke 43, der ble dette presentert. Arbeid med klimatilpasning og overgang til grønn energi er i fokus og vil være spesielt viktig for Longyearbyen fremover.