Longyearbyen lokalstyre er i gang med å utrede løsninger for håndtering av avløpsvann. I dag tas det geologiske undersøkelser for å finne ut om hvilke forutsetninger grunnforholdene gir for fremtidig bygg for rist, sil og eventuelt renseanlegg. Trainee i samarbeid med UNIS deltar også.

Longyearbyen lokalstyre skal i henhold til hovedplan vann og avløp, vedtatt økonomi- og handlingsplan og krav fra Sysselmannen utrede behov for behandling av avløpsvann. Årlig slippes ca 280.000 kubikk avløpsvann ut i Adventfjorden fra hovedutslippet i Longyearbyen. Hvert 3 år tas det resipientundersøkelse i Adventfjorden for å verifisere at fjorden tåler næringsbelastningen fra avløpet. Anbefalning i hovedplan og vedtak fra lokalstyret er at det skal installeres rist og eventuelt silanlegg for å sortere ut avfall som kommer med avløpet.

Longyearbyen lokalstyre er i gang med å se på utfordringer og planlegge fremtidig investeringstiltak, prosjektleder Robert Bjørklund holder i dette arbeidet. Her med LNSS, Rambøll og trainee fra UNIS.

20200302_141213_800x600.jpg