Longyearbyen skole og smittevern

Informasjon vedrørende smitteverntiltak

Lokalstyret har i tråd med nasjonale regler og retningslinjer bestemt at skolen går til grønt tiltaksnivå f.o.m. i morgen. I første omgang betyr det at det åpnes for f.eks. samarbeid mellom klasser og trinn, også på SFO som normalt, u.trinnet kan ha felles aktiviteter i hallen,  etc.
Inntil videre beholder vi annen organisering (soner i skolegården, oppstilling ute, tilsynsplan osv.) slik den har vært på gult nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.
Hvis det kommer et smitteutbrudd må vi være klare til å gå til gult/rødt nivå på kort varsel.


Longyearbyen 26.05.2021.

Vennlig hilsen
Frode W. Thorstad
rektor

Skoleskyss vår 2021

Fredag 26.02 er siste dag med skoleskyss fra skolen.
Fredag 19.03 er siste dag med skoleskyss til skolen.

Se vedlegg for nærmere informasjon om tidspunkter og holdeplasser.
 

Skoleskyss 2020-2021.pdf
Kart over kjørerutene og stoppene.pdf

Skriftlig eksamen for elever er avlyst

Skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring er avlyst for våren 2021. Det er fremdeles noen kandidater som skal ta eksamen.
Du finner oversikten i denne artikkelen
 

Forlenger unntak fra fraværsreglene

Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Les mer om fraværsreglene her 

 

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Jeg har «åpen dør» og elever og ansatte kan komme innom uten avtale.

Ukeplan for skoleåret 2020-2021:
Mandag: helsestasjonen, sykehuset
Tirsdag: kl.08:30-15:00, skolen
Onsdag: kl. 08:30-15:00, skolen
Torsdag: kl.09:45-15:00, skolen
Fredag: helsestasjonen, sykehuset
Endringer kan forekomme.

Tlf, 46 85 37 91
marianne.westby.thorstad@unn.no
Facebook:"Helsesykepleier Longyearbyen"

Jeg gleder meg til å samarbeide med dere!

Trykk på link Skolehelsetjenesten skoleåret 2020-2021 for mer informasjon fordelt pr. trinn.

 

 

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.