Innskriving av elever til 1. trinn høsten 2021 - søknad om SFO-plass skoleåret 2021/2022

Foresatte som har barn som skal begynne i 1. trinn ved Longyearbyen skole høsten 2021, må sende inn elektronisk skjema som du finner her

Det blir foreldremøte for foresatte til høstens førsteklassinger 19.05.2021 kl. 18:00. Møte vil bli på skolen hvis smittevernreglene tillater dette, alternativt vil det bli digitalt møte.

SFO-plass skole året 2021/2022 
Det er eget elektronisk skjema for SFO-plass som du finner her
Søknadsfrist for ordinær SFO-plass er den 01.06.21.

Påmelding til feriedager (ekstra) SFO før skolestart 
Det vil være mulighet for høstens 1. klassinger å søke ekstra (feriedager) SFO-plass fra og medmandag 02.08 til og med onsdag 11.08.2021.
Det er eget elektronisk skjema for ekstra SFO før skolestart som du finner her
Søknadsfrist for påmelding ekstra SFO før skolestart er den 01.06.21.

Skole- og SFO vil være stengt på grunn av planleggingsdager den:
torsdag 12.08.21
fredag 13.08.21
mandag 16.08.21
tirsdag 17.08.21
Skolestart onsdag 18.08.21.
 
 

Longyearbyen skole og smittevern

Informasjon vedrørende smitteverntiltak
Til elever, ansatte og foresatte ved Longyearbyen skole:

Regjeringen har denne uken kommet med nye regler, råd og anbefalinger. Regjeringen gjør nye vurderinger 12. april, dvs. første skoledag etter vår påskeferie. Videre har Utdanningsdirektoratet (Udir) oppdatert smittevernveilederne for skolene
For mer informasjon se her.

Longyearbyen skole er pt på gult nivå. Vi planlegger for dette smittevernnivået også etter påske.

NB! Dersom situasjonen i Longyearbyen endrer seg i løpet av påskeferien slik at skolen settes på rødt nivå, blir det digital hjemmeskole mandag 12. april. Dette slik at vi kan gjøre de praktiske endringene/forberedelsene som er nødvendige for å gjennomføre undervisning på skolen på rødt nivå.
Ansatte må ha tilgang til pc etc. for å kunne gjennomføre digital hjemmeskole.


Syke personer skal ikke være på skolen/SFO:
Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer skal ikke møte på skole/SFO. Hold deg hjemme til allmenntilstanden er god.
Elever, foresatte og ansatte skal ikke komme på skolen dersom de er i karantene eller isolasjon.
Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon i.l.a. skoledagen skal hentes (1.-7. trinn) eller dra hjem (u.trinn/vg).

Håndhygiene:
Håndvask bør utføres ved ankomst skolen, før måltider, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, ved bytte av rom, etter å ha pusset nesen el.l.
Flater på f.eks. møterom pauserom etc. skal rengjøres etter bruk.

Avstand:
Veilederne understreker betydningen av å «etterleve tiltak på gult nivå», samt at det er kommet noen innstramminger og presiseringer på gult nivå. I sammenhengen minner vi om at ansatte skal holde (minst) 1 meters avstand til hverandre og til elever, så langt det lar seg gjøre. Elever på videregående skal også holde 1 meters avstand til hverandre i pauser/friminutt. Håndhilsning, klemming og annen fysisk kontakt skal unngås. Omsorgsbehov, særlig for yngre elever, kan ivaretas.

Møter, besøk på skolen etc.
Alle møter skal i utg.pkt. avholdes digitalt. Fysiske møter kan vurderes i spesielle tilfeller, men kun dersom to meters avstand kan overholdes, og deltagerne benytter munnbind. Det er bare elever og skolens ansatte som har adgang til skolen.
Foresatte og/eller andre kan i spesielle tilfeller få adgang, men kun etter avtale og dersom to meters avstand kan opprettholdes. Besøkende skal benytte munnbind.

Longyearbyen 26.03.2021.

Vennlig hilsen
Frode W. Thorstad
rektor

Skoleskyss vår 2021

Fredag 26.02 er siste dag med skoleskyss fra skolen.
Fredag 19.03 er siste dag med skoleskyss til skolen.

Se vedlegg for nærmere informasjon om tidspunkter og holdeplasser.
 

Skoleskyss 2020-2021.pdf
Kart over kjørerutene og stoppene.pdf

Skriftlig eksamen for elever er avlyst

Skriftlig eksamen for elever på 10. trinn og i videregående opplæring er avlyst for våren 2021. Det er fremdeles noen kandidater som skal ta eksamen.
Du finner oversikten i denne artikkelen
 

Forlenger unntak fra fraværsreglene

Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Les mer om fraværsreglene her 

 

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Informasjon fra skolens helsesykepleier

Jeg har «åpen dør» og elever og ansatte kan komme innom uten avtale.

Ukeplan for skoleåret 2020-2021:
Mandag: helsestasjonen, sykehuset
Tirsdag: kl.08:30-15:00, skolen
Onsdag: kl. 08:30-15:00, skolen
Torsdag: kl.09:45-15:00, skolen
Fredag: helsestasjonen, sykehuset
Endringer kan forekomme.

Tlf, 46 85 37 91
marianne.westby.thorstad@unn.no
Facebook:"Helsesykepleier Longyearbyen"

Jeg gleder meg til å samarbeide med dere!

Trykk på link Skolehelsetjenesten skoleåret 2020-2021 for mer informasjon fordelt pr. trinn.

 

 

Diverse skjemaer

Her finner du alle våre skjemaer under kategori skole og utdanning.