Fredag 20. januar arrangeres LybLan i Longyearbyen kulturhuset. Alle fra 7.trinn til og med videregående kan delta. Du kan delta med ditt eget spilleutstyr, eller bare for å være sosial. Vi kommer også til å montere spilleutstyr som alle kan bruke. For å delta må alle melde seg på hos ungdomsvirksomheten (på SMS, mail eller messenger). Da får man tilsendt kontrakt som må signeres av deltaker og foresatt. Bli med!


Når: 20. Januar kl.18:00 – 21. Januar. kl.06:00
Hvor: Longyearbyen Kulturhus
Pris:  Kr. 150,- ved påmelding innen onsdag 18. januar klokken 15. Ved oppmøte uten påmelding koster det kr. 200,-.
Registrering: Fredag 20. Januar  kl.18:00 – 20:00.


 

Har du lyst til å delta på rigge/ryddegruppa eller matgruppa? Du bidrar med å arrangere LAN, og kan delta på arrangementet gratis.


Det forventes at du bidrar med opprydding på lørdagsmorgen også 😊


Vi trenger 8 foreldrevakter for at det skal bli LybLan! Gi beskjed til Katrine om noen kan stille.


Har du spørsmål ta kontakt med: 
Katrine Boel Gregussen Tlf.: 483 56 238
Facebook/Messenger: Ung i Longyearbyen
Mail: Ungilyb@lokalstyre.no

Ung-i-Logyearbyen_logo.png