I forbindelse med ny flyfotografering over Longyearbyen planområde er det satt ut en del hvite firkantede signalplater både i byen og rundt i terrenget. Disse platene er brukt til å «sy sammen» flybildene til et sammenhengende flyfotokart, som igjen blir brukt til å tegne opp kartdetaljene i grunnkartet. Det er derfor fint om disse får ligge i fred gjennom sommeren, da det er viktig at disse platene blir synlige i flyfotoene. Platene er hvite og om lag 40 x 40 cm.

Flyfotograferingen er et samarbeidsprosjekt mellom flere aktører, og vil bidra til å få et oppdatert kartgrunnlag over Longyearbyen, samt tilhørende planområde.

Flyfotograferingen vil skje mellom 5. juli til starten på august.