Det holdes møte i lokalstyret tirsdag 14. desember kl. 19.00. 

Saker til behandling er blant annet:

- Faktura- og gebyrsatser 2022

- Handlingsprogram og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

 

Sakslisten er tilgjengelig her: Publikum

Møtet holdes på møterom Newtontoppen, Næringsbygget og er åpent for publikum.

Møtet blir sendt direkte på vår Web-TV. Det er også mulig å se opptak av møtene i etterkant.