Møtet holdes på møterom Newtontoppen, Næringsbygget og er åpent for publikum.

Saker til behandling:

 • Klage på planvedtak - Delplan 46 Bjørndalen og Vestpynten - endring i utfyllende bestemmelser
 • Årlig driftstilskudd til Longyearbyen løypelag fra 2023
 • 6345 - Ny alpinbakke i Longyearbyen - Beslutningspunkt 2
 • Ombygging Næringsbygget - Flytting av Infotorg
 • Videre samarbeid - Hundegårdsbarnehage 2021 LL - Green Dog Svalbard AS sine lokaliteter
 • Forstudieplan - Arktisk transport og logistikk i Longyearbyen mot 2050
 • Fritak fra politiske verv - Kjetil Figenschou (H)
 • Suppleringsvalg av varamedlemmer til politiske utvalg
 • Valg av styremedlem i Svalbard Folkehøgskole for perioden 2022-2023
 • Valg av styremedlemmer - selskap under stiftelse - Havneeiendom AS
 • Forberedende ekstraordinær generalforsamling - Longyearbyen energiverk AS - mars 2022
 • Oppnevning av vararepresentant til Svalbard kirkeråd 2021-2023

Saksdokumentene er tilgjengelig her: Publikum 

Møtet blir sendt direkte på vår Web-TV. Det er også mulig å se opptak av møtene i etterkant.