Følgende møtedatoer er fastsatt for 1. halvår 2019 (møtedatoer kan bli endret):


Lokalstyret (møtestart kl. 19.00):

Mandag 11. februar
(Mandag  4. mars AVLYST)
Mandag   1. april
Mandag  13. mai
Torsdag  6. juni - Strategikonferanse
Mandag  17. juni (Regnskap/årsberetning og Økonomirapp.)
Mandag  16. september
Mandag  28. oktober (Konstituerende møte nytt LS)
Mandag  11. november
Mandag   9. desember (budsjett)

Administrasjonsutvalget -Teknisk utvalgOppvekst- og kulturutvalget:

Tirsdag 29. januar (ikke TU)
Tirsdag   5. februar (kun TU)
Tirsdag  19. februar (kun OKU)
Tirsdag  26. februar (kun AU)
Tirsdag  19. mars (ikke OKU)
Torsdag  4. april (kun OKU)
Tirsdag   7. mai (ikke OKU)
Tirsdag  21. mai  (kun AU) (Regnskap og årsberetning)
Tirsdag  11. juni  (Økonomirapportering)
Tirsdag  3. september
Tirsdag  24. september
Onsdag  30. oktober (kun AU - arbeidsmøte budsjett)
Tirsdag  5. november
Onsdag  6. november (kun AU - arbeidsmøte budsjett)
Tirsdag  19. november (kun AU - budsjett)
Tirsdag  3. desember (kun TU og OKU)

TU-møtene starter kl. 10.00, OKU starter kl. 12.00 og AU starter kl. 14.00.

Alle møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste og sakspapirer legges ut på eInnsyn én uke før møtene.