Følgende møtedatoer er fastsatt for 2020 (møtedatoer kan bli endret):


Lokalstyret (møtestart kl. 19.00):

Tirsdag 11. februar
Onsdag 19. februar - Strategikonferanse
Tirsdag  24. mars
Tirsdag  5. mai
Tirsdag 16. juni
Tirsdag 15. september
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 15. desember (budsjett)

Administrasjonsutvalget (møtestart kl. 09.00):

Onsdag 29. januar
Onsdag 18. mars
Onsdag 22. april
Onsdag 3. juni
Onsdag 2. september
Onsdag 7. oktober
Onsdag 21. oktober (arbeidsmøte budsjett)
Onsdag 11. november (arbeidsmøte budsjett)

Miljø- og næringsutvalget - Teknisk utvalg - Oppvekst- og kulturutvalget:

Torsdag 16. januar (kun OKU)
Tirsdag 28. januar
Tirsdag 17. mars
Tirsdag 21. april
Tirsdag 2. juni
Tirsdag 1. september
Tirsdag 6. oktober
Tirsdag 1. desember

MNU-møtene starter kl. 09.00, TU starter kl. 12.00 og OKU starter kl. 14.00.

Alle møtene holdes på møterom Newtontoppen i 3. etasje på Næringsbygget.

Saksliste og sakspapirer legges ut på eInnsyn én uke før møtene.