Dette gjør det enklere og raskere å starte bedrift. Målet er at næringsdrivende kan etablere selskap på 24 timer.

– Å gjøre hverdagen enklere for næringsdrivende er høyt prioritert i regjeringen. Forenkling og digitalisering sparer ressurser og gir konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Den digitale selskapsetableringen vi lanserer i dag gjør at næringsdrivende kan bruke tiden sin på verdiskaping heller enn å bale med papirer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Tjenesten «Digital selskapsetablering» er kommet på plass etter et innovativt samarbeid mellom offentlig sektor og finansnæringen – med Sparebank1 i spissen. Brukerne kan nå også registrere sin bedrift enklere i nettbanken sin - i en tjeneste de kjenner fra før, heller enn å måtte gå inn hos Brønnøysundregistrene.

– Digital selskapsetablering er en av flere forenklingsprosjekter vi jobber med. Regjeringen vil redusere næringslivets kostnader og byrder med 11 milliarder kroner. Det er et ambisiøst mål, og vi jobber på for å komme i mål innen 2025, sier Vestre.

Her kan du lese mer om ordningen