Ved å melde inn feil og mangler til rett sted gjør det enklere for oss å følge opp saken. 
Meldingstjenesten er betjent hverdager mellom kl. 09.00 - 15.00. Oppdager du noe som er akutt setter vi pris på om du tar kontakt på en av våre vakttelefoner

www.lokalstyre.no under Kontakt eller ved på trykke på meld feil “knappen” kan du enkelt melde fra til oss. 

Meld feil.png