Hvis du vil ha siste nytt om klimagassutslipp, klimaendringer, klimaframskrivinger og klimatilpasninger i Longyearbyen bør du møte opp på Nordover klokken 18:30 denne kvelden.

Klimaregnskapet vi skal presentere omfatter de direkte, fysiske klimagassutslippene som skjer innenfor Longyearbyens planområde.  Dette betyr at utslippene som følge av forbrenning av diesel i et kjøretøy inkluderes, men ikke utslippene som skjer i forbindelse med produksjon av kjøretøyet.

Foreløpig program:

  • Hvorfor klimakafé?, ved Anne Vera Skrivarhaug, Sektorsjef for samfunnsutvikling.
  • Klimaregnskap for Longyearbyen, ved LL/Asplan viak.
  • Klimaendringer i Longyearbyen – nå og i fremtiden? ved Siiri Wickström, UNIS, Arct-Risk.
  • Klimaresiliens og LL’s klimatilpasningsinnsats, ved Knut Øien, SINTEF, Arct-Risk.
  • Q&A underveis og borddiskusjon med oppsummering helt til slutt.

Oppdatert program for kafeen vil bli lagt ut på hjemmesidene våre i forkant av arrangementet.

Tid: 6. juni klokken 18:30
Sted: Nordover

Forslag til spørsmål som kan egne seg til borddiskusjonen kan sendes på e-post til: kathrine.jensen@lokalstyre.no

Vel møtt!!

Med vennlig hilsen,

Plan og utvikling
Longyearbyen lokalstyre