Store Norske, Statsbygg og Longyearbyen lokalstyre har jobbet med en plan for å sørge for at byens lekeplasser er trygge steder for barna. Det er kartlagt flere feil på noen av lekeplassene, og for å ivareta sikkerheten vil det ryddes opp ved flere av byens lekeplasser. Arbeidet startes opp i sommer.

–  Det har vært et politisk mål over flere år å få sikre Longyearbyen trygge lekeplasser, vi er nå i gang med å få dette på plass og det er bra. Vi ønsker også å minne på om ansvaret eier av lekeplassene har, når vi har lekeplasser uten eieransvar i byen, kan dette i verste fall skade barn, og det ønsker vi ikke. Lokalstyre har også avtale med lekeplassinspektør. Denne vil tilby kontroller etter regning også av private lekeplasser slik at man har internkontrollen som kreves, sier teknisk sjef i Longyearbyen lokalstyre, Kjersti Olsen Ingerø.

– Dette er gamle lekeapparater av ukjent opphav og dermed med uklart ansvarsforhold. Vi har kartlagt mange direkte farlige feil og mangler ved disse. Vi store boligeiere i Longyearbyen vil ta ansvar for at det ikke er farlige lekeapparater i boligområdene våre, og vi ønsker derfor å rydde opp, sier eiendomssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen.

Oversikt over lekeplasser i byen finner du nederst på siden. 

 

Her er en oversikt over hvilke lekeplasser som blir berørt:

Lekeplasser som fjernes i sin helhet: Haugen (vei 212.13), Lia (vei 226.2), Spisshusene (Vei 230.3), nede ved Moltemyra, vei 232-3A.

Ved spisshusene (Vei 230.2-14) vil stativ og grill fjernes, resten vil stå.

Øverst i gruvedalen, Vei 232 502-512, vil huskestativet fjernes da det er ødelagt. Plassen kan fortsatt brukes som en uteplass for beboerne.  Ved Vei 232-527 vil huskestativet bør fjernes da innfestingen for huskene ikke er i henhold til forskriftene. Her er stativet forsøkt forsterket/reparert, men det er ikke i henhold til regelverket. Bør fjernes.

Det er også noen lekearealer som ikke fungerer til formålet i dag, eksempelvis foran byggene i 232-3, som står i forbindelse med 234. 

Noen lekeplasser er ikke lovlig satt opp eller regulert, dette er blant annet i 236. Der vil man fram til eierforhold er avklart reparere knuste vinduer.

På Haugen hvor lekeplassen forsvinner vil Store norske sette opp en ny lekeplass med oppholdsareal.

Her er byens lekeplasser: