I forbindelse med utskifting av rør i fjernvarmedistribusjonen langs Hilmar Rekstens vei (vei 200), vil det i sommer (mest sannsynlig i juli) bli nødvendig i en kortere periode å stenge ned fjernvarmen for boligene i følgende veier:

Vei 222, vei 224, vei 226 vei 228 og vei 230 (kun hus nr. 2-14)

Energiverket vil planlegge gjennomføringen på en slik måte at nedstengingen blir av kortest mulig varighet. Det vil bli gitt nærmere beskjed til beboerne når den faktiske nedstengningen vil foregå