Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Deltakere fra næringslivet jobber med næringsanalysen, foto Christopher Engås

Ny næringsstrategi

Svalbard vil bli sentrum i det nye Arktis

Pressemelding:

Svalbard har ambisjon om å bli sentrum i det det nye Arktis som nå vokser fram. En ny næringsstrategi forener den unike arktiske kompetansen på Svalbard med økt satsing på forskning og utdanning. Målet er å utvikle et enda mer robust lokalsamfunn på 78 grader nord.

Arktis opplever stor internasjonal interesse og det er vekst i mange ulike næringer i denne delen av verden. Skipstrafikken øker og jakten på naturressurser i Arktis har begynt for alvor. Issmelting og høyere temperatur i havet gjør at flere arter trekker nordover, noe som gir større muligheter for å høste fra havet.

- Svalbard har en unik posisjon på tre måter: Geografisk er vi ideelt plassert i forhold til den økte aktiviteten i Arktis. Dessuten har befolkningen og bedriftene på Svalbard verdens beste kompetanse i å drive næringsvirksomhet under slike ekstreme forhold som vi har her. Og forskningsmiljøet i Longyearbyen er internasjonalt ledende på klimaforskning og arktisk miljø og teknologi, sier leder for Longyearbyen lokalstyre Christin Kristoffersen.

- Et kreativt og fremoverlent næringsliv utgjør selve fundamentet for Norsk tilstedeværelse i Arktis.
Med en ny strategisk næringsplan ønsker vi å videreføre og styrke denne arven. At vi nå gis anledning til å levere denne direkte til Næringsministeren her i den arktiske hovedstaden Longyearbyen, gjør oss ydmyke og stolte, sier leder for Svalbard Næringsforening Terje Aunevik som er prosjekteier.

Den nye næringsstrategien legger til rette for en videreutvikling av dagens tre basisnæringer på Svalbard: Bergverk, reiseliv samt forskning og utdanning. Strategien understreker at Store Norske Spitsbergen Kulkompani fortsatt har avgjørende betydning for et livskraftig lokalsamfunn på Svalbard. Kullselskapet arbeider nå for å utvikle ny industriell virksomhet ved siden av kulldriften. Strategien legger opp til fortsatt vekst både i reiselivet og innen forskning og høyere utdanning på Svalbard. I tillegg vil transport- og logistikktjenester sammen med maritim tjenesteyting vokse fram som nye hovednæringer på Svalbard, noe som gjenspeiler den økte internasjonale aktiviteten i Arktis.

- Det er to forhold som er viktige i den framtidige næringsutviklingen på Svalbard. For det første må all virksomhet være miljømessig forsvarlig. Vi bor og arbeider i svært sårbar natur. For det andre ønsker vi at også ny virksomhet skal være tydelig kunnskapsbasert. Derfor er et tett samarbeid mellom forskningsmiljøene og næringslivet nøkkelen til å lykkes med å utvikle Svalbard til sentrum i det nye Arktis, sier Christin Kristoffersen.

Kontaktperson:
Leder for Svalbard Næringsforening Terje Aunevik, telefon 901 00 032
Lokalstyreleder Christin Kristoffersen, telefon 924 12 634