Sysselmannen skal sammen med Skred AS, NVE og Longyearbyen lokalstyre ha et møte kl. 14.00 mandag for å vurdere evakueringssituasjonen i Nybyen og de andre tiltakene som er vedtatt i forbindelse med skredsituasjonen i Longyearbyen.

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra Skred AS og værprognosene besluttet Sysselmannen lørdag å evakuere bygningene på oversiden av veien i Nybyen. Det er også innført oppholds- og ferdselsforbud på oversiden av all bebyggelse fra sørsiden av Spisshusene til sørenden av bebyggelsen i Nybyen. Vei 100 på østsiden av Longyeardalen er stengt fra Longyearbyen skole/det gamle sykehuset til krysset i Nybyen.

Det vil bli gjort en ny vurdering av situasjonen mandag klokken 14.00, ikke mandag formiddag, som det er opplyst om tidligere.

Det er betydelig skredfare – faregrad 3 - på Nordenskiöld Land og stor skredfare – faregrad 4 – i Svalbard øst og sør.

- Skredfaren er økende. Vind gir stor pålagring. Store naturlig utløste skred ventes. Skavler kan knekke. Hold stor avstand til løsne- og utløpsområder, melder varsom.no om forholdene på Nordenskiøld Land.

Sysselmannen ber folk som er på tur om å ta sine forholdsregler og følge med på www.varsom.no.

Følg også med på nettsidene til Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen for informasjon om beslutning om evakuering og andre tiltak ved skredfare i Longyeardalen.


The Governor, together with Skred AS, NVE and the Longyearbyen local council, will have a meeting at 14.00 Monday to assess the evacuation situation in Nybyen and the other measures that have been made due to the avalanche situation in Longyearbyen.

Based on assessments from Skred AS and the weather forecasts, the Governor decided on Saturday to evacuate the buildings on the upper side of the road in Nybyen. A residence and traffic ban has also been introduced on the upper side of all buildings from the south side of Spisshusene to the south end of the buildings in Nybyen. Road 100 on the east side of Longyeardalen is closed from Longyearbyen school / the old hospital to the intersection in Nybyen.

A new assessment of the situation will be made on Monday at 14.00., not Monday moring as informed earlier.

There is a significant avalanche danger - danger level 3 - on Nordenskiöld Land and a large avalanche danger - danger level 4 - in Svalbard east and south.

- The danger is increasing. Strong winds and heavy snowdrift could overload the already weak snowpack. Large avalanches are likely, even some very large avalanches. Cornices are likely to collapse and could trigger avalanches on underlying slopes. Avoid all avalanche terrain and run-out zones, www.varsom.no informs on their website.

The Governor asks people who are out in the terrain to take their precautions and follow www.varsom.no.

Also follow the websites of Longyearbyen local council and the Governor for information on decisions on evacuation and other measures in the event of a landslide hazard in Longyeardalen.