I OKU 19. februar ble nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager vedtatt.

De nye vedtektene kan leses her.