Musikkutstyrsordningen og korkpengefondet har bevilget tilsammen kr 1,4 millioner til nytt lydanlegg i Longyearbyen kulturhus

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler – Musikkutstyrsordningen (MUO) – har to hovesøknadfrister 1.3. og 1.9. Ved søknadsrunden i mars i år søkte Longyearbyen lokalstyre om tilskudd til anskaffelse av PA-anlegg (lydanlegg) til Longyearbyen kulturhus med en totalkostnad på kr 1.400.000. Longyearbyen lokalstyre søkte ordningen om tilskudd og fikk tildelt ca 50 %, kr 697.000. Tilskuddet forutsetter at Longyearbyen lokalstyre finansierer det resterende beløpet, dvs. kr 703.000.  Lokalstyret vedtok i møtet 16.9.2019 å tildele kr 703.000 fra korkpengefondet til finansiering av egenandel til innkjøpet.

Kulturhusets PA-anlegg (lydanlegg) tilfredsstiller ikke lenger kravene som stilles fra utøvende musikere, sangere og kunstnere for øvrig. Lydutstyret er 9 år eller eldre. Målet er å holde tritt med den teknologiske utviklingen, samtidig som man erstatter utstyr som er i ferd med å oppnå sin levetid.

Lokalstyret vedtok også at utstyret som frigjøres kan doneres til kulturhuset i Barentsburg dersom det er interesse for det derfra. I utstyrets restlevetid vil dette forhåpentligvis være positivt for kulturhuset der, samtidig som det vil forenkle våre besøk i forbindelse med de årlige kulturutvekslingene.