Det er nå utarbeidet et nytt elektronisk søknadsskjema som skal benyttes ved søknad om fornyet eller ny skjenkebevilling i Longyearbyen arealplanområde. Dette ble publisert mandag 15.3.2021. Gå til elektronisk søknadsskjema 

Søknadsfrist for skjenkebevilling er 6.4.2021.

Miljø- og næringsutvalget vedtok den 8.3.2021 å forlenge gjeldende skjenkebevillinger til 15.6.2021.