Politikerne bestemte i fjor at vrakpanten for snøskutere og biler skulle økes til 3000 kroner for snøskuter, og 5000 kroner for bil i 2023. 

I 2022 fikk miljøstasjonen inn i alt 37 snøskutere. 
Dette tallet har så langt i 2023 økt kraftig, til hele 171 skutervrak, 59 av dem fra næring. Innleverte bilvrak i 2023 er 34 stykker.

Det betyr at LL utbetaler vrakpant for 112 innleverte snøskutervrak, næring får ikke utbetalt vrakpant. For biler er tallet 26. 

Longyearbyen lokalstyre er strålende fornøyde med at denne ordningen har gitt så gode resultater!

Her kan du lese mer om vrakpantordningen