Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Offentlig ettersyn D37 Hotellneset (31.1.)

Teknisk utvalg vedtok 10.10.2017, sak 17/27 å legge DELPLAN D37 FOR HOTELLNESET ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i samsvar med svalbardmiljøloven § 50. 

Hensikten med delplanen er å tilrettelegge for utvikling og utbygging av Hotellneset som nærings- og industriområde, inkl. nytt avfallsanlegg. Arealberedskap for midlertidige og permanente virksomheter i tråd med dette formålet, bidrar til gjennomføring av ønsket byutvikling/transformasjon av sentrumsnære områder på trygg grunn i Longyearbyen.

Møteprotokoll TU-sak 17/27 og høringsdokumenter ligger under relaterte filer

Frist for uttalelse
Skriftlige uttalelser til delplan D37 Hotellneset sendes innen 31.1.2018 til Longyearbyen lokalstyre, Boks 350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no. Innspill merkes med sak 2016/1048.

Spørsmål til planmaterialet kan rettes til Hanne Karin Tollan, arealplanlegger Longyearbyen lokalstyre, tlf. 470 56 930 eller  Hanne.Karin.Tollan@lokalstyre.no

Longyearbyen lokalstyre vil invitere til åpent høringsmøte torsdag 25.1.2018. Invitasjon vil bli kunngjort under aktuelt i forkant av møtet.