Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Offentlig ettersyn D49 delplan Gruvedalen (25.2.)

Teknisk utvalg vedtok 23.01.2018, sak 18/10 å legge D49 delplan Gruvedalen ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet i samsvar med svalbardmiljøloven § 50. 

Formålet med planen er å legge til rette for nye, trygge og fremtidsrettet boliger med variert størrelse samt gode leke og møteplasser for lokalmiljøet som erstatning for boliger i skredutsatte områder i byen. 

Sentrale føringer for prosjektet er blant annet:

  • Å tilrettelegge for effektiv arealutnyttelse på det siste utbyggingsområdet i Gruvedalen

  • Å etablere tryggere skolevei for barna i Gruvedalen.

  • Å Ivareta strøkets behov for felles samlings- og lekeplass.

  • Å løse overvannproblematikk fra ovenforliggende områder for å øke stabilitet i aktive lag.

  • Å ivareta skuter- og bilparkering for eksisterende boliger.

I tillegg varsels det om adresseendring av to enheter innenfor planområdet. Disse blir varslet i eget brev.

Det er spesielt ønskelig med innspill i høringen på utnyttelsesgrad for boligområdene og spørsmålet om parkeringsdekning.

Høringsdokumenter ligger under relaterte filer

Frist for uttalelse
Skriftlige uttalelser til D49 delplan Gruvedalen sendes innen 25.02.2018 til Longyearbyen lokalstyre, Boks 350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no. Innspill merkes med sak 2017/2099

Spørsmål til planmaterialet kan rettes til Ellen K. Fagerslett, arealplanlegger Longyearbyen lokalstyre, tlf. 990 22706 eller  ellen.fagerslett@lokalstyre.no

Longyearbyen lokalstyre invitere til åpent høringsmøte torsdag 08.02.2018 kl 18:00 i Lokalstyresalen, Newtontoppen.