Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Offentlig ettersyn Utbyggingsavtale for realisering av D49 delplan Gruvedalen (6.4.)

I henhold til Byggeforskrift for Longyearbyen § 2 og plan og bygningsloven § 17-4 legges Utbyggingsavtale for realisering av D49 delplan Gruvedalen ut på offentlig høring.
Parter i avtalen er Longyearbyen lokalstyre og Statsbygg.
 
Formålet med utbyggingsavtalen er å presisere kravene i delplanen og avklare fordeling av ansvar og kostnader, samt fremdrift for utbyggingen av grønn og teknisk infrastruktur.

Skriftlige innspill til utbyggingsavtalen sendes innen 6.4.2018 til Longyearbyen lokalstyre, Boks 350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no.

Innspill merkes med sak 2017/2021.