Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Offentlig høring forslag til planprogram for delplaner hytteområder (26.11.)

Kunngjøring av planoppstart og forslag til planprogram for delplaner for Foxdalen, Todalen, Vindodden, Bjørndalen og Vestpynten er i henhold til Svalbardmiljøloven § 50 lagt ut til høring i perioden 27. oktober til 26. november.  

Planen skal tilrettelegge for nye hyttetomter utenfor faresonene for eksisterende hytter i faresone 1/100 og nye hyttetomter. Det ligger i dag 22 hytter i faresone 1/100 (rød). Eksisterende hytter i oransje faresone (årlig nominell sannsynlighet er >=1/1000) flyttes ikke.

 

Planen vil legge føringer for:

1. Lokalisering festetomt for hyttebebyggelse
2. Adkomst og parkering
3. Areal, høyder og utforming for oppføring av nye hytter
4. Areal, høyder og utforming for utvidelse av eksisterende hytter

Varslings-/høringsdokumenter ligger under relaterte filer.

Forslagstiller er Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Ved spørsmål kan du ta kontakt med Thomas Neuhold, SNSK.

Frist for uttalelse
Skriftlige kommentarer/merknader til forslag til planprogram rettes til plankonsulent LPO arkitekter på nord@lpo.no.
Frist for uttalelse til planprogrammet er 26.11.2017