Økonomifunksjonen i Longyearbyen lokalstyre utføres av Enhet for økonomi- og IKT.

Enheten består av 3 ansatte på IKT og 5 ansatte på økonomi. Elin Dolmseth er økonomisjef.
Nedenfor finner du organisasjonsnummer, bankkonti og kontaktpersoner.

Longyearbyen lokalstyre
Organisasjonsnummer: 984 047 851
Bankkonto: 4750.32.26959 for innbetalng av gebyrer og avgifter.
Kontaktpersoner : Vigdis Jensen tlf. 79 02 23 32 og Karoline Setten Wingsternes tlf. 79 02 23 31


Bankkonto: 4750.21.25466 for innbetaling av: strøm (det er kun strøm som skal betales til dette kontonummeret)
Kontakt: strom@lokalstyre.no