Longyearbyen ligger på Svalbard, 78°N og 16°Ø.

Svalbard har et areal på ca 61 000 km2, hvor ca 60 % er dekt av isbreer. På Svalbard er middeltemperaturen på årsbasis minus fire grader, det er et mildt klima sammenlignet med andre områder på samme breddegrad. I januar er middeltemperaturen minus 16°C, og i juli er den pluss 6°C.

I Longyearbyen er det midnattssol fra 19. april til 23. august og det er skumring og mørketid flere måneder i året. Polarnatt kalles det når det er fullstendig mørkt, og den varer i perioden fra 14. november til 29. januar.

Longyearbyen hadde ved utgangen av 2008, ca 2 040 innbyggere. Det er en stor turnover i Longyearbyen og i 2008 flyttet om lag 470 innbyggere, noe som ga en turnover i de norske bosettingene på 23 %.

Det er i overkant av 300 innbyggere, eller 16 % av befolkningen i Longyearbyen som er utenlandske statsborgere. Thailand, Sverige og Russland/Ukraina er de tre største utenlandske gruppene.

Et hefte som gir grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle som er bosatt på Svalbard, er kommet i stand etter et samarbeid mellom Longyearbyen lokalstyre, Skattekontoret, NAV, Longyearbyen sykehus og Sysselmannen. Heftet retter seg mot utlandske statsborgere som bor i Longyearbyen. Her finner du informasjonen. (Information to foreign citizens )

Heftet er oversatt til thai, russisk og engelsk. Alle versjonene er lagt ut som nedlastbare pdf-filer på denne nettsiden.

Longyearbyen er ikke tilrettelagt som et livsløpssamfunn. Lov om Barnevernstjenester er gjort gjeldende på Svalbard, mens Helse- og Sosiallovgivningen for øvrig ikke er gjort gjeldende. Det betyr at norske bosatte i Longyearbyen beholder tilknytningen til sin hjemkommune på fastlandet, som skal være ansvarlig for ytelser innenfor sosial- og helsesektoren og ved behov for pleie- og omsorgstjenester.

Longyearbyen i blått lys. Foto:Herta Grøndal