Elever
Skoleåret 2017 - 2018 har skolen 239 elever i grunnskolen og 30 elever på videregående avdeling. Kulturskolen tilbyr 107 plasser som er fordelt på 85 elever, som utgjør 2,3 årsverk. Det er 25 barn på venteliste til kulturskolens tilbud. Skolefritidsordningen(SFO) benyttes dette skoleåret av 87 barn.

Ansatte
Inneværende skoleår jobber vel 50 personer, fordelt på ca 45 årsverk, ved skolen. Stillingene omfatter pedagogisk personale, assistenter og merkantilt personale tilknyttet skole (grunnskole 1.-10 og avdelings for videregående skole)og SFO. I likhet med lokalsamfunnet for øvrig, kan det forekomme en del utskiftning i personalet pga generell høy turnover.

Skolebygningen
Skolebygningen er fra 1971 og påbygd i flere omganger. I august 2012 ble en ny paviljong til bruk for SFO og som undervisningsrom for 1. klassetrinn tatt i bruk. Samtidig står det ferdig tre nye klasserom i 2. etasje i den delen av skolebygget som brukes av barnetrinnet. Høsten 2005 ble ny ungdomsskoleavdeling på ca 750 kvadratmeter tatt i bruk, og høsten 2006 ble ombygging av en tilsvarende stor del av eksisterende skolebygg fullført.

Skolens ledelse og administrasjon:
Frode Westby Thorstad - rektor
Eli Kristine Elvheim avd.leder 1-7. trinn
Randi Johnsen - avd.leder 8-10.trinn
Anne-Line Pedersen - avd.leder videregående

Kontakt med skolen
Longyearbyen skole
Pb 350
9171 LONGYEARBYEN
Tlf: 79 02 39 00 /  E-post

Skolens ansatte

Søk i skolens ansatte her