I forbindelse med utbytting av infrastruktur i vei 232 er det nødvendig å grave av veien to plasser ved Blåmyra. Vi legger opp til omkjøring f.o.m 29/7-19 til 16/8-19. Omkjøring blir via Blåmyra og det nye boligfeltet (Blå strek på skisse). For myke trafikanter er korteste/ beste vei gangveien over til spisshusene (grønn strek på skisse).

Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

 

omkjøring.PNG