I forbindelse med utskifting av av infrastruktur/avløp i Vei 600 er det nødvendig å grave av veien ved Consto bygget. Det blir omkjøring i perioden 14. - 20. juli via Vei 601 og Vei 605 (Blå strek på skisse). Det er også mulig å kjøre via Skjæringa. 

Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Omkjøring vei 600.JPG