Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen og Skred AS følger situasjonen nøye og har hatt møte kl 08.00 for å oppdatere situasjonsbildet. Alle berørte i Nybyen har fått nytt husvære og flyttet til nytt overnattingssted. Været er som forventet, men fortsatt usikkerhet for søndag. 

Vi minner om at Sysselmannen har innført oppholds- og ferdselsforbud i Nybyen på overforsiden av veien samt Lia overfor bebyggelsen. 

Det blir nytt møte for å vurdere situasjonen kl 16.00 i dag lørdag. 

Vi ønsker alle en fortsatt god helg, selv om været ikke er på sitt beste!