Basert på snøskredfaglige råd fra Skred AS og værprognosene opphever Sysselmannen evakueringen i Nybyen og ferdsels- og oppholdsforbudet med umiddelbar virkning. Veien fra Longyearbyen skole til Nybyen blir også åpnet igjen.

Sysselmannen hadde en ny vurdering av situasjonen klokken 14.00 i dag sammen med Skred AS og Longyearbyen lokalstyre

Det er fortsatt betydelig skredfare ute i terrenget. Sysselmannen ber folk som er på tur om å ta sine forholdsregler og ikke oppsøke skredfarlige områder. Følg med på www.varsom.no


Based on advice from Skred AS and the weather forecast, the Governor lifts the evacuation and the residence and traffic ban ban with immediate effect. The road from Longyearbyen skole to Nybyen will also be opened.

The Governor had a new assessment of the situation at 14.00 today together with Skred AS and Longyearbyen local council.

There is still a significant risk of avalanches in the terrain. The Governor asks people who are on a trip to take their precautions and not travel in areas with risk of avalanches. Follow www.varsom.no