Basert på skredfaglige vurderinger fra Skred AS og NVE opphever Sysselmannen evakueringen i Nybyen fra klokken 18.00 i dag. Ferdselsforbud er opprettholdt i området ovenfor bebyggelsen (se kart).

 Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned, men det er liten sannsynlighet for at de vil nå bebyggelsen, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Beslutningen om å oppheve evakueringen ble gjort etter et møte mellom Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Skred AS og NVE i dag.

I samarbeid med Skred AS og NVE vil Sysselmannen følge situasjonen framover.

Based on professional assessments from Skred AS and NVE, the Governor lifts the evacuation in Nybyen from 18.00 today. Traffic bans are maintained in the area above the buildings (see map).

There is still a danger that the cornices at the top of Gruvefjellet may loosen and fall down, but it is unlikely that they will reach the buildings, says assistant governor Sølvi Elvedahl.

The decision to lift the evacuation was made after a meeting between the Governor, Longyearbyen local council, Skred AS and NVE today.

In collaboration with Skred AS and NVE, the Governor will follow the situation.