Sysselmannen har besluttet å oppheve ferdselsforbudet i Nybyen med øyeblikkelig virkning.

Beslutningen ble tatt etter et møte med Skred AS, NVE og Longyearbyen lokalstyre i dag.

Det har gått skred fra Gruvefjellet i dag, torsdag, men skredet har stanset et godt stykke overfor bebyggelsen i Nybyen. Det er fortsatt skavler på kanten av Gruvefjellet, men disse har minket i størrelse den siste uken.

Det kan fortsatt forekomme skred i terrenget, og Sysselmannen ber folk om å være oppmerksomme. 

 

Lifts the traffic ban in Nybyen

The Governor has decided to lift the traffic ban in Nybyen with immediate effect.

The decision was made after a meeting with Skred AS, NVE and Longyearbyen local council today.

There have been avalanches from Gruvefjellet today, Thursday, but the avalanche has stopped at a good distance over the buildings in Nybyen. There are still cornices on the edge of Gruvefjellet, but these have decreased in size in the last week.

Avalanches can still occur in the terrain, and the Governor asks people to be aware.