Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Oppholdsforbud og evakuering vinteren 2018/19

Den lokale snøskredvarslingen for Longyearbyen vil fortsette også i vinter. Ved første snøskredsituasjon må beboerne i de skredutsatte områdene i Lia igjen belage seg på å bli evakuert. - I de aller mest skredutsatte områdene vil det samtidig bli innført permanent oppholdsforbud som vil vedvare til skredfaren er over for denne vinteren, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Oppholdsforbudet vil gjelde for det samme området og de samme boligene som sist vinter. Dette er følgende boliger: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37.

- Tidspunkt for oppheving av oppholdsforbudet vil bli vurdert løpende i tett kontakt med NVE, men sannsynligheten for at vedtaket oppheves før vinteren er over, vil være svært liten. Begrunnelsen for beslutningen er at skredfaren for disse boligene ansees å være så stor og uforutsigbar at varslingssystemet ikke gir en tilstrekkelig god beskyttelse, sier Kjerstin Askholt.

- Det vil også være en enda lavere terskel for å evakuere midlertidig beboerne i de øvrige skredutsatte områdene i Lia. Jo nærmere fjellsiden man bor, desto større blir sjansen for å bli evakuert, opplyser hun.

Sysselmannen har hatt møter med NVE og LL denne uken om skredsituasjonen kommende vinter, og beslutningen om tiltak mot snøskred er tatt på bakgrunn av faglige råd fra NVE.

Sysselmannen beklager ulempen tiltakene vil medføre for den enkelte. Det understrekes at alt arbeid som gjøres fra Sysselmannen, NVE og LL i saken har til hensikt å skape størst mulig trygghet i Longyearbyen fram til permanente sikringstiltak kommer på plass.

Uavhengig av oppholdsforbud og midlertidige evakueringer gjør Sysselmannen oppmerksom på at alle uansett må ta nødvendige forholdsregler når det gjelder ferdsel i skredutsatte områder, herunder i Lia og under Sukkertoppen.

Det oppfordres til å følge Longyearbyen lokalstyres anbefalinger når det gjelder bruk av skutertraseer i sentrum, blant annet for å unngå at skuterkjøring bidrar til å utløse skred.

Sysselmannen oppfordrer også alle til å følge med på snøskredvarsel på www.varsom.no