Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Opplæring til elever som er blinde eller sterkt svaksynte

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T06:36:38.000+00:00

Alternativt navn

Punktskrift/blindeskrift - opplæring

Beskrivelse

Kommunen har ansvar for at elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn får et likeverdig opplæringstilbud i sitt nærmiljø. Kommunen har også et ansvar for at foreldrene får den nødvendige opplæringen i punktskrift/blindeskrift slik at de kan følge opp sine plikter.

Målgruppe

  • Foreldre/foresatte med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skolepliktig alder

Kriterier

Eleven er blind eller har sterkt nedsatt syn

Pris

Tjenesten er gratis.

Partnere

Statped, hovedkontor@statped.no

Eksterne lenker
Regelverk

Se spesielt opplæringslova §§ 2-6, 2-14, 3-9 og 3-10.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventet at skolen er orientert. Likevel bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.