På grunn av bytte av stilling vil ikke Longyearbyen lokalstyre tilby oppmålingstjenester før mars 2020. SNSK og LNSS har tilgjengelig kompetanse hvis det skal være noe som haster. For behov for offentlig kartforretninger ta kontakt med LL.

Vår oppmålingsingeniør har valgt å flytte til fastlandet og vi får ikke neste mann på plass før mars 2020. Vi vil derfor ikke kunne tilby oppmålingstjenester i denne perioden. 

Alle kartforretninger som ikke krever feltarbeid vil gå som normalt, vi vil også ha noe kartkompetanse på plass.