Sysselmannen har besluttet å opprettholde evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt i Nybyen. Det ble besluttet på et møte med Skred AS og Longyearbyen lokalstyre i dag.

Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned. Det er ventet vær som gir mulighet for noe påbygging på skavlene.

Det blir gjort en ny vurdering neste torsdag.


The Governor has decided to maintain the evacuation and ban on residence and traffic in Nybyen. This was decided at a meeting with Skred AS and Longyearbyen lokalstyre today.

There is still a danger that the cornices at the top of Gruvefjellet may loosen and fall down. Weather is expected with a risk for some additions to the cornices.

A new assessment will be made next Thursday.