Sysselmannen har besluttet å opprettholde evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt i Nybyen. Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned. Beslutningen om å forlenge evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt ble tatt etter et møte med Skred AS, NVE og Longyearbyen lokalstyre i dag.
Oppholds- og ferdselsforbudet betyr også at det er forbudt å kjøre med snøskuter gjennom området. Det er ikke tillatt å krysse sperringene.
Det blir gjort en ny vurdering neste torsdag om evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet skal forlenges ytterligere.

The Governor has decided to maintain the evacuation and ban on residence and traffic in Nybyen. There is still a danger that the cornices at the top of Gruvefjellet may loosen and fall down.The decision to extend the evacuation and ban on residence and traffic was made after a meeting with Skred AS, NVE and the Longyearbyen local council today.The residence and traffic ban also means that it is forbidden to drive snowmobiles through the area. It is not permitted to cross the barriers.A new assessment will be made next Thursday as to whether the evacuation and the ban on traffic and residence will be extended further.