Snøgjerde

Basert på snøskredfaglige vurderinger fra Skred AS og værprognosene har Sysselmannen besluttet å opprettholde evakueringen og ferdselsforbudet i Nybyen og oppholds- og ferdselsforbudet på oversiden av bebyggelsen i Lia. Evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudet gjelder foreløpig fram til mandag. Da vil det bli gjort en ny vurdering.

Sysselmannen hadde en ny vurdering av situasjonen lørdag klokken 16.00 lørdag sammen med Skred AS, Longyearbyen lokalstyre og NVE.

Det er fortsatt meldt sterk sørøstlig vind og snø utover lørdag ettermiddag og kveld og søndag. Det kan blant annet være fare for skavelnedfall som kan utløse større skred som kan nå bygningene som ligger på østsiden av veien i Nybyen. Det kan også oppstå skred i fjellsiden.

Det er fortsatt betydelig skredfare ute i terrenget. Sysselmannen ber folk som er på tur om å ta sine forholdsregler og ikke oppsøke skredfarlige områder. Følg med på www.varsom.no.


Maintains the evacuation in Nybyen until Monday

Based on assessments from Skred AS and the weather forecasts, the Governor has decided to maintain the evacuation and traffic ban in Nybyen and the residence and traffic ban on the upper side of the buildings in Lia. The evacuation and the ban on residence and traffic apply until Monday. Then a new assessment will be made.

The Governor had a new assessment of the situation on Saturday at 16.00 on Saturday together with Skred AS, Longyearbyen local council and NVE.

Strong southeasterly winds and snow are still reported throughout Saturday afternoon and evening and Sunday. Among other things, there may be a danger of cornice fall avalanches that can trigger larger avalanches that can reach the buildings located on the east side of the road in Nybyen. Avalanches can also occur on the mountainside.

There is still a significant risk of avalanches in the terrain. The Governor asks people who are out in the terrain to take their precautions and not travel  to areas with risk of avalanches. Follow www.varsom.no.