Fra mandag 26.10.2020 vil det være oppstart av skoleskyss til/fra Longyearbyen skole.

Elever i 1. - 10. trinn har tilbud om skolebuss til skolen om morgenen.
Elever fra 1. - 7. trinn har tilbud om skolebuss hjem etter skoletid.
Det er ingen skyss hjem etter skoletid  for elever i 8. - 10. trinn.
Skoleskyss tilbudet gjelder ikke for elevene ved videregående avdeling.

For mer informasjon se:
Kart over kjørerutene og stoppene.
Skoleskyss 2020-2021.