Longyearbyen lokalstyre v/sektor oppvekst og kultur inviterer til verksted i anledning arbeidet med oppvekst- og kulturplan

torsdag 28.3.19 kl. 18.00 (til ca. kl. 21.00) i Longyearbyen kulturhus

Vi har allerede fått en mengde innspill fra barn og unge. Nå inviterer vi lag & foreninger, samt andre interesserte som er opptatt av oppvekst og kultur til  møte for å kunne uttrykke sin mening om nåværende og framtidig oppvekst og kultur i Longyearbyen.

Lett servering.

Velkommen!