Søndag 19. november er det Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Her i Longyearbyen arrangerer vi en temakveld for foreldre/foresatte. Det vil også bli temakveld for ungdom på Ungdomsklubben samme dag fra kl. 19.00.  

Alle disse ordene, hva gjør de med oss?
Gjennom språket kan vi ødelegge og såre andre, eller vi kan glede og motivere dem. Ord kan krenke og undertrykke, eller inkludere og løfte. Vi setter fokus på hvordan du som forelder/fortsatt kan bidra til positiv språkkultur og hvordan snakke om det som kan være vanskelig.

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for seksuelt krenkende ord, handlinger eller vold, kan være vanskelig, og for mange er det vanskelig bare å snakke om dette. De fleste ønsker at noen skal bry seg, og vi kan alle komme i situasjoner hvor vi trenger noen å snakke med. Å vise at du bryr deg, lytter og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt, kan være noe av det viktigste du kan gjøre.